V pátek 2. prosince 2016 se v konferenčním sále Státního oblastního archivu v Třeboni sešla početná archivní obec již na X. celokrajské konferenci pracovníků jihočeských archivů tentokrát na téma „Zrozeni pro archiv (léta raného dětství 0 – 6 let)“. 

Odborná část konference byla věnována představení výjimečného pramenu k dětskému věku, který se v třeboňském archivu nachází ve sbírce Cizí rody – registratura pod signaturou z Rožmberka 2/ 10-23 a představuje několik dopisů Petra Voka z Rožmberka z let 1547 – 1548 svému bratrovi Vilémovi. Malý pozdější poslední člen slovutného rodu, sotva se naučil ovládat písmena, píše česky velmi krátce, stylisticky ne vždy dost obratně, o věcech odpovídajících jeho věku, nejbližší osobě ze své rodiny do Pasova, kde se starší bratr vzdělával. Formou krátkého zpravodajství z let 1539 – 1547 a 1548, tedy z doby, kdy se Petr Vok z Rožmberka narodil a kdy psal svá dětská psaní, byly představeny celkem 4 dopisy, doplnilo je dění ve světě i v Čechách a vstupy o dobové výchově, hračkách a oblečení dětí.


Pořádání konferencí dospělo k metě deseti let, a proto byly předchozí ročníky v krátké retrospektivě připomenuty a oživeny na fotografiích, tématech a referátech.

Konference byla doplněna bohatou výstavou archivních dokumentů z nepřeberného bohatství rodinných šlechtických archivů (např. z Rodinného archivu Schwarzenberků, Buquoyů, Thunů, Enisů, Claudi-Bayerů, Černínů, Paarů, Nádherných), o které oddělení správy fondů a sbírek v Třeboni, Českém Krumlově a v Jindřichově Hradci pečují. Vystaveny tak byly kromě fotografií, hraček a kresbiček malých dětí také deníky nebo křtící čepeček malého Jaromíra Černína z r. 1818.

Na závěr pořadatelé připravili v lehčím a humorném tónu soutěž s prezentací spočívající v poznávání kolegů z vlastních fotografií z jejich raného dětství, vše uzavřel bohatý catering a neformální část konference, která poskytla dostatek prostoru pro nikdy dostačující kontakt jihočeských archivářů mezi sebou, pro diskusi, popovídání si a poznávání se navzájem.

Realizační tým: Státní oblastní archiv v Třeboni – oddělení správy fondů a sbírek Třeboň, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Státní okresní archiv České Budějovice a Český Krumlov

výběr archivních dokumentů, výstava:

 • Karel Dudáček
 • Markéta Hrdličková
 • Marie Kalátová
 • Laděna Plucarová
 • Michala Ulrychová  

referáty:

 • Karel Dudáček
 • Markéta Hrdličková
 • Marie Kalátová-zastoupena Alenou Tomkovou
 • Michala Ulrychová
 • Martin Talián

digitální foto, prezentace:

 • Ondřej Chlapec
 • Jiří Cukr – soutěž a prezentace dětských foto,
 • Vlastimil Kolda – ohlédnutí se za předchozími ročníky
 • Jan Lebeda, Václav Plch – foto z konference 

technika:

 • Ondřej Chlapec

občerstvení, úklid:

 • všichni, kdo chtěli přiložit ruku k dílu

 

Všem, kteří dodali na catering své vlastní kulinářské výtvory, všem zúčastněným, kteří se cítili dobře, a všem realizujícím tuto vydařenou akci náleží velký dík.


Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru