Při příležitosti Mezinárodního dne archivů uspořádalo jindřichohradecké archivní oddělení ve dnech 9. – 12. června program pro školní děti (třetí až šesté třídy), jehož cílem bylo seznámit naši mladou generaci s obsahem archivu a jeho činností. Oslovili jsme všech šest základních škol v Jindřichově Hradci.

Vysvětlili jsme dětem, co je archiv, následovala struční historie archivu a v depozitářích jsme pro ně vyhledali archiválie podle jednotlivých kategorií (tj. listina, kniha, foto, krabice spisů atd.) tak, abychom k tomu mohli přidat nějakou pověst či zajímavost z regionu. Bylo možno pozorovat, že mnozí učitelé, kteří jako řádný pedagogický dohled stáli nejprve opodál, přistoupili k vystaveným archiváliím a také poslouchali výklad. Děti byly většinou nadšené a byli jsme překvapeni, že už ve třetí třídě kladly otázky k rodokmenu, k obsahu archivu a padl i dotaz, kdy a jak mohou přijít do archivu studovat.

Další část jejich návštěvy byla věnována praktickým dovednostem, s kterými se mohou lidé v archivech setkat. Děti dělaly otisky do pečetního vosku, vyzkoušely psaní husím brkem a sestavovaly archivní krabice i puzzle. S největším ohlasem se setkalo právě psaní husím brkem, kdy mohly obkreslovat okopírované staré texty. Ve studovně to vypadalo jako ve starém skriptoriu a nikdo nechtěl odejít dřív, než dokončí stránku. Děti si odnášely otisk pečeti i opsaný text. Pouze byly trochu zklamané, že jsme nechtěli dát každému domů i složený archivní karton.

Celkem přišlo 366 žáků a 19 pedagogů. Akce se podařila a děti odcházely spokojené. My jsme měli dobrý pocit, že jsme udělali službu budoucnosti.

 

U příležitosti mezinárodního dne archivů Vás zveme na den otevřených dveří na téma:

Když tiskařské lisy nahradily husí brk ...

Těšíme se na Vás v pondělí 9. června 2014 od 9 do 16 hodin v archivu na Zámku v Jindřichově Hradci.

Státní oblastní archiv v Třeboni,
oddělení Jindřichův Hradec

Pozvánka: 2014-mda-soa-jh.pdf (106 kB)

U příležitosti Světového dne knihy a autorských práv proběhla dne 23. 4. 2014 v prostorách Městské knihovny Jindřichův Hradec zcela výjimečná akce. Byly zde vystaveny unikátní staré tisky z fondu Státního oblastního archivu v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec.

U příležitosti akce Světového dne knihy a autorských práv, dne 23. 4. 2014 zve Městská knihovna Jindřichův Hradec na jednodenní prezentaci (od 9:30 do 16:30) unikátních starých tisků z fondu Státního oblastního archivu Třeboň. Návštěvníci si budou moci vzácné knihy prohlédnout netradičně úplně zblízka, nikoli jen za sklem vitríny. Pracovníci archivního oddělení Jindřichův Hradec budou po celý den k dispozici a zodpovídat případné dotazy.

V rámci Mezinárodního dne archivů připravilo jindřichohradecké archivní oddělení SOA Třeboň přednášku v rámci mezinárodního projektu Science Café – věda jako dobrodružství. Tématem bylo seznámení veřejnosti s možnostmi hledání genealogických údajů a dokladů. 

Více než 100 zájemců navštívilo letošní Den otevřených dveří, konaný u příležitosti Mezinárodního dne archivů v jindřichohradeckém oddělení SOA Třeboň. Tematicky byla tato akce zaměřena na „Cestu k vlastním kořenům“. Pro návštěvníky byl připraven poměrně bohatý program - na vystavených panelech jsme sestavili návod, jak postupovat při získávání údajů a sestavování rodokmenu, ve vitrínkách byly k vidění originály archiválií vztahujících se k tématu a poté měli příchozí možnost zhlédnout krátkou prezentaci o tom, co vlastně sestavování rodokmenu obnáší a které doklady a archiválie je možné využít. Největší zájem však byl o praktickou ukázku práce s digitálním archivem. Každý návštěvník na závěr obdržel malou knížečku se stručným návodem k sestavení rodokmenu, přehledem písma, uložením matrik a dalších písemností využitelných při genealogickém studiu. Závěrečnou tečkou byl kvíz ze znalostí příbuzenských vztahů. Návštěvníci byli velmi spokojeni a loučili se slovy, že se již těší na příští rok. My se těšíme také.