Při příležitosti Mezinárodního dne archivů připravilo v letošním roce naše oddělení program na téma „Archiv: od husího brku k počítači“. Cílovou skupinou byli tentokrát žáci 9. tříd základních škol a studenti škol středních. Příchozí jsme seznámili s činností archivu, přiblížili jsme předchozí generace archivářů a samozřejmě nevynechali ani několik archivních unikátů. Vzhledem k tomu, že letošní rok je pro naše oddělení výroční (k 1. 1. 1956 byl původní Zemědělsko-lesnický archiv v Jindřichově Hradci začleněn do Státního oblastního archivu jako pracoviště jeho 2. oddělení), přidali jsme i pár informací z jeho historie.

Ani letošní akce nebyla zbytečná. Stejně jako každý rok byl o návštěvu archivu zájem. Během dne nás navštívila téměř stovka žáků a studentů.

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů uspořádalo jindřichohradecké archivní oddělení ve dnech 9. – 12. června program pro školní děti (třetí až šesté třídy), jehož cílem bylo seznámit naši mladou generaci s obsahem archivu a jeho činností. Oslovili jsme všech šest základních škol v Jindřichově Hradci.

Vysvětlili jsme dětem, co je archiv, následovala struční historie archivu a v depozitářích jsme pro ně vyhledali archiválie podle jednotlivých kategorií (tj. listina, kniha, foto, krabice spisů atd.) tak, abychom k tomu mohli přidat nějakou pověst či zajímavost z regionu. Bylo možno pozorovat, že mnozí učitelé, kteří jako řádný pedagogický dohled stáli nejprve opodál, přistoupili k vystaveným archiváliím a také poslouchali výklad. Děti byly většinou nadšené a byli jsme překvapeni, že už ve třetí třídě kladly otázky k rodokmenu, k obsahu archivu a padl i dotaz, kdy a jak mohou přijít do archivu studovat.

Další část jejich návštěvy byla věnována praktickým dovednostem, s kterými se mohou lidé v archivech setkat. Děti dělaly otisky do pečetního vosku, vyzkoušely psaní husím brkem a sestavovaly archivní krabice i puzzle. S největším ohlasem se setkalo právě psaní husím brkem, kdy mohly obkreslovat okopírované staré texty. Ve studovně to vypadalo jako ve starém skriptoriu a nikdo nechtěl odejít dřív, než dokončí stránku. Děti si odnášely otisk pečeti i opsaný text. Pouze byly trochu zklamané, že jsme nechtěli dát každému domů i složený archivní karton.

Celkem přišlo 366 žáků a 19 pedagogů. Akce se podařila a děti odcházely spokojené. My jsme měli dobrý pocit, že jsme udělali službu budoucnosti.

 

U příležitosti mezinárodního dne archivů Vás zveme na den otevřených dveří na téma:

Když tiskařské lisy nahradily husí brk ...

Těšíme se na Vás v pondělí 9. června 2014 od 9 do 16 hodin v archivu na Zámku v Jindřichově Hradci.

Státní oblastní archiv v Třeboni,
oddělení Jindřichův Hradec

Pozvánka: 2014-mda-soa-jh.pdf (106 kB)

U příležitosti Světového dne knihy a autorských práv proběhla dne 23. 4. 2014 v prostorách Městské knihovny Jindřichův Hradec zcela výjimečná akce. Byly zde vystaveny unikátní staré tisky z fondu Státního oblastního archivu v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec.

U příležitosti akce Světového dne knihy a autorských práv, dne 23. 4. 2014 zve Městská knihovna Jindřichův Hradec na jednodenní prezentaci (od 9:30 do 16:30) unikátních starých tisků z fondu Státního oblastního archivu Třeboň. Návštěvníci si budou moci vzácné knihy prohlédnout netradičně úplně zblízka, nikoli jen za sklem vitríny. Pracovníci archivního oddělení Jindřichův Hradec budou po celý den k dispozici a zodpovídat případné dotazy.

V rámci Mezinárodního dne archivů připravilo jindřichohradecké archivní oddělení SOA Třeboň přednášku v rámci mezinárodního projektu Science Café – věda jako dobrodružství. Tématem bylo seznámení veřejnosti s možnostmi hledání genealogických údajů a dokladů.