Rukopisy Kříže z Telče

Státní oblastní archiv v Třeboni srdečně zve na program k Mezinárodnímu dni archivů. V pátek 9. června 2023 otevřeme v třeboňském archivu výstavu Rukopisy Kříže z Telče 1434–1504, kterou se svým výzkumným týmem připravila prof. Lucie Doležalová z Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy. Zájemci si budou moci prohlédnout postery o díle středověkého augustiniána, vyslechnout přednášku Písař Kříž z Telče v Třeboni od prof. Doležalové a jejích kolegyň a kolegů a zahájit s námi výstavu slavnostní vernisáží.

 

Podrobnosti naleznete v přiloženém plakátu a v tiskové zprávě. Odkazy na databáze k rukopisům:  A4.ff.cuni.cz, Opuscula.ff.cuni.cz a fhs.cuni.cz

 

Oslavy Mezinárodního dne archivů 2023 věnoval Státní oblastní archiv v Třeboni osobě Kříže z Telče. Program zahájil ve čtvrtek 8. června workshop pro třeboňské gymnázium, během něhož více než 130 studentů absolvovalo komentovanou prohlídku expozice doplněnou odborným výkladem lektorů z Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy. Měli tak jedinečnou příležitost vidět originály středověkých rukopisů z třeboňské augustiniánské kanonie, ale i jejich digitalizovanou podobu ve speciální aplikaci. V rámci doprovodného programu si mohli vyluštit Křížovku, zahrát si pexeso s latinskými slovy z rukopisů nebo vybírat přísloví sesbíraná Křížem z Telče. V pátek 9. června se výstavní prostory staré prelatury otevřely veřejnosti. Odpoledne si osm desítek návštěvníků v konferenčním sále archivu vyslechlo přednášku Písař Kříž z Telče v Třeboni, na níž se spolu s prof. Lucií Doležalovou podíleli členové a členky jejího výzkumného týmu. Představili v ní výsledky bádání o středověké písemné kultuře, osobu Kříže z Telče i některá témata jeho pozoruhodných rukopisů.  Auditorium se poté přesunulo do výstavní expozice na slavnostní vernisáž výstavy Rukopisy Kříže z Telče 1434-1504. Genius loci tohoto místa umocnilo vystoupení komorního sdružení ABWUN z Českých Budějovic pod vedením naší kolegyně Elišky Hospaskové, vedoucí oddělení správy fondů a sbírek Český Krumlov. Sbor přítomné potěšil také nastudováním vánočního hymnu z druhé poloviny 15. století In natali Domini zaznamenaného v jednom z rukopisů Kříže z Telče (sign. A 4). Výstava bude zájemcům zpřístupněna i dále v průběhu roku po domluvě na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Markéta Hrdličková