Oddělení ochrany a péče o Národní archivní dědictví v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly:

  • plní funkci odborného oddělení pro ochranu a péči o archivní fondy a sbírky Archivu uložené v depozitářích v Č. Budějovicích, Č. Krumlově, J. Hradci a Třeboni
  • provádí prověrku fyzického stavu archiválií a podmínek v depozitářích u oddělení a pracovišť Archivu a podniká kroky nezbytné k nápravě v případě ohrožení archiválií
  • zjišťuje a odstraňuje závady na fyzickém stavu archiválií a jejich příčiny, provádí konzervátorské a restaurátorské práce