oddělení pro zpřístupňování a evidenci Národního archivního dědictví

Oddělení zajišťuje:

  • využívání, studium a nahlížení do archiválií a archivních souborů v Třeboni a vykonává agendu s tím spojenou,
  • spolu s oddělením ICT organizuje digitalizaci archiválií, archivních fondů a sbírek a archivních pomůcek,
  • spravuje knihovnu odborné literatury v oboru archivnictví, spisové služby a regionální historie,
  • odpovídá za oddělení svěřenou část Národního archivního dědictví,
  • vede základní evidenci Národního archivního dědictví archivního oddělení správy fondů a sbírek, druhotnou evidenci Národního archivního dědictví a evidenci sbírky archivních pomůcek, vykonává funkci operátora pro oddělení archivu se sídlem v Třeboni a metodicky řídí činnost operátorů všech oddělení, vnitřních organizačních jednotek a pracovišť archivu.