Ve dnech 4. – 6. června 2019 proběhl v prostorách Státního oblastního archivu v Třeboni workshop s tématem „Výroba pergamenu“. Pořadatelem bylo oddělení ochrany a péče o Národní archivní dědictví a zúčastnilo se ho 15 restaurátorek ze SOA Třeboň, Moravského zemského archivu v Brně a z kláštera ve Vyšším Brodě. V průběhu pracovního semináře bylo zpracováno 36 kůží z kůzlat a králíků.

Během workshopu si každý sám vyzkoušel kůži pečlivě vyčistit a následně ji napnout na rám. Vyrobené pergameny se v restaurátorských pracovištích využijí při šití knih (přelepení hřbetu), při restaurování poškozených vazebních pergamenů a také při zhotovování nového pokryvu knihy.

Děkujeme vedení archivu za vstřícnost uspořádat toto pracovní setkání, paní Ing. Marii Benešové za odborné vedení workshopu a panu Robertovi Matouškovi za dodání kůží.