V úterý 22.9.2015 navštívil Jindřichův Hradec kanadský velvyslanec v ČR Otto Jelinek, který přijal pozvání prezidenta Agentury Česká Kanada, pana Ladislava Mátla. V doprovodu starosty Ing. Stanislava Mrvky a kastelána PhDr. Václava Bise si pan velvyslanec prohlédl jindřichohradecký zámek. Návštěva zámku byla zakončena v rondelu, kde se uskutečnilo slavnostní předání plaket a čestných uznání za přínos pro region České Kanady. V letošním roce byli oceněni – archivářka Stanislava Nováková, historik PhDr. Luděk Jirásko, CSc., fotograf Jiří Tiller a Michal Kotyza.

Hana Pelcová, archivářka

 

Petr Mlsna

Ve dnech 11. – 12. srpna 2015 si naplánoval cestu do jihočeských archivů JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra ČR pro řízení legislativy a archivnictví, v doprovodu Mgr. Lucie Bryxové, vedoucí kanceláře náměstka, PhDr. Jiřího Úlovce, ředitele odboru archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra, a PhDr. Lenky Linhartové, zástupkyně ředitele odboru archivní správy. Ihned 11. srpna návštěva zavítala do Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, poté se rychle přesunula do Státního oblastního archivu v Třeboni, aby se jako důležitý činitel účastnil slavnostního předání medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ Dr. Gerhartovi Marckhgottovi, řediteli Hornorakouského zemského archivu v Linci, který se nemohl zúčastnit předávání těchto ocenění i dalším vyznamenaným v červnu tohoto roku v Praze. Spolu s rakouskou delegací se zúčastnila tato skupina prohlídky rekonstruované části bývalého augustiniánského kláštera, na vlastní oči mohla vidět problémy a perspektivy přestavby dalších celků připravených již pro účely uložení archivního materiálu. Prohlédli si při krátké exkurzi i naše historické depozitáře na třeboňském zámku. Pro všechny účastníky tohoto dne pak byla připravena krátká výstava cenných a vzácných dokumentů z fondů a sbírek našeho archivu. Následující den skupina pana náměstka zvládla shlédnutí obou hradeckých archivů – oddělení správy fondů a sbírek SOA Třeboň na zámku v Jindřichově Hradci a Státního okresního archivu Jindřichův Hradec a v čase odpoledním obou archivů krumlovských – oddělení správy fondů a sbírek SOA Třeboň na zámku v Českém Krumlově a Státního okresního archivu v Českém Krumlově. Náročný program v extrémně horkých srpnových dnech byl velmi bohatý na zážitky především z historických zámeckých budov, ve kterých oddělení v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a v Třeboni sídlí, ovšem i z relativně novějších budov všech navštívených okresních archivů, na diskusi o různorodých problémech archivní praxe, o financování archivů, o jejich nezastupitelné roli. V Jindřichově Hradci navštívila skupina expozici dějin města a městské samosprávy v nově otevřeném muzeu Stará radnice, kterou velmi kvalitně prezentují oba hradecké archivy.

PaedDr Laděna Plucarová
ředitelka archivního odboru


Gerhart Marckhgott

Po dlouhé době jsme měli možnost uvítat v našem archivu dne 11. srpna 2015 návštěvu kolegů z Hornorakouského zemského archivu (OÖLA) v Linci ve složení Dr. Gerhart Marckhgott, ředitel, se spolupracovníky - Dr. Cornelií Sulzbacherovou, Mag. Gerhardem Steiningerem a Mag. Peterem Zaunerem. Na cestu do Třeboně přizvali ještě z Archivu diecéze Linec ředitelku Dr. Moniku Würthingerovou spolu s Mag. Klausem Birngruberem MA. Kromě příležitosti k přátelskému setkání bylo však hlavním důvodem návštěvy slavnostní předání medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ Dr. Marckhgottovi, který se nemohl zúčastnit předávání těchto ocenění i dalším vyznamenaným v červnu  tohoto roku v Praze. Státní oblastní archiv v Třeboni navrhl Dr. Marckhgotta za dlouhodobé udržování hornorakousko – jihočeských archivních kontaktů a spolupráce, za sympatie k Čechám a za úžasné odborné znalosti a řídící schopnosti. Vysoké archivní ocenění předal řediteli Marckhgottovi. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra ČR pro řízení legislativy a archivnictví spolu s  PhDr. Jiřím Úlovcem, ředitelem odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.

Návrh na vyznamenání Dr. Gerharta Marckhgotta (PDF)

PaedDr Laděna Plucarová
ředitelka archivního odboru


Jana Vildumetzová

Dne 5. srpna 2015 si našla čas v přeplněném celodenním programu věnovaném setkání se zástupci samosprávy obcí a měst regionu Třeboňsko paní Mgr. Jana Vildumetzová v doprovodu ing. Štěpánky Bergerové a pana Zdeňka Mráze, místostarosty města Třeboně, na krátkou návštěvu našeho archivu. V diskusi na různá témata veřejné správy ocenila naši práci, nezastupitelnou roli pro region a naši činnost vyplývající z různých požadavků samosprávných a veřejnoprávních institucí, byla nadšena stavem prací, vysokou úrovní a zajištěním digitalizace archivního materiálu a naším digitálním archivem. Projevila zájem o rekonstrukční práce, které stále běží na rozsáhlém objektu  bývalého augustiniánského kláštera v Třeboni, který je již rok naším novým sídlem. Na závěr si prohlédla historické depozitáře v zámku a malou výstavu zajímavých i cenných dokumentů.


Osobní poděkování Mgr. Jany Vildumetzové za pozvání a organizaci programu návštěvy (PDF)

PaedDr Laděna Plucarová
ředitelka archivního odboru

Ivana ZemanováIng. Milan Nebesář, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Jihočeského kraje, poděkoval zaměstnancům třeboňského archivu za vstřícnost a ochotu při přípravě a uskutečnění návštěvy paní Ivany Zemanové v Jihočeském kraji. Spolu s poděkováním nám bylo zasláno i CD s fotografiemi dokumentující tuto významnou událost.

 
PhDr. Václav Rameš
vedoucí služebního úřadu

Poděkování (PDF)