Okresní archiv v Českém Krumlově byl zřízen 1. ledna 1953. V červenci 1960 převzal v souvislosti s reorganizací státní správy a sloučení tehdejších okresů Český Krumlov a Kaplice i veškeré archiválie uchovávané do té doby v Okresním archivu v Kaplici. Od 1. září 1992 se v souladu se zákonem č. 343/1992 Sb., o archivnictví nazývá státní okresní archiv. Od 1. 8. 2002 je Státní okresní archiv v Českém Krumlově vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Třeboni. V archivu je uloženo 3 100 běžných metrů dokumentů, které vznikly z činnosti měst, obcí, škol, far, cechů, spolků, úřadů státní správy, podniků a jiných institucí v rámci okresu Český Krumlov. Nejstarší archiválie pocházejí z poloviny 14. století, nejnovější se týkají současnosti a jsou rozčleněny do 1 125 archivních fondů. Přibližně polovina z nich je zpřístupněna ke studiu prostřednictvím archivních pomůcek. Občané mohou využívat archiválie pro vědecké, úřední i soukromé účely podle zásad stanovených badatelským řádem. Badatelům je k dispozici také archivní knihovna s 10 tisíci svazky literatury a časopisů z oboru historie.

Základní informace o vývoji archivu a jeho fondech je možno nalézt v níže uvedených publikacích:

 • Srch, E.: Okresní archiv v Českém Krumlově, průvodce po fondech, Český Krumlov 1958.

Od roku 1983 vydává archiv jednou za pět let vlastní sborník:

 • Okresní archiv v Českém Krumlově 1953-1983, Český Krumlov 1983
 • Okresní archiv v Českém Krumlově 1983-1988, Český Krumlov 1989
 • Státní okresní archiv v Českém Krumlově 1989-1992, Český Krumlov 1993
 • Státní okresní archiv Český Krumlov 1993-1998, sborník archivu. Český Krumlov 2000.

Archiv sídlí v budově postavené v letech 1992-1994 podle projektu pražské společnosti GIRSA AT. Moderní a účelné vybavení umožňuje mimo jiné také pravidelné pořádání výstav k dějinám našeho kraje. Součástí výstav jsou sborníky s odbornými studiemi a katalogy vystavených exponátů. Takto byly dosud vydány následující publikace, z nichž některé je ještě možno si v omezeném množství zakoupit:

 • Českokrumlovsko v době prvních Lucemburků 1310-1380. Český Krumlov 1996
 • Českokrumlovsko 1400-1460. Český Krumlov 1997
 • Českokrumlovsko v době jagellonské 1470-1526. Český Krumlov 1998 (lze objednat)
 • Českokrumlovsko v proměnách staletí 1250-1850. Český Krumlov 1999. (lze objednat)
 • Českokrumlovsko - mozaika dějin 1850-1990. Český Krumlov 2000. (lze objednat)
 • Legionáři na Českokrumlovsku 1914-1928. Český Krumlov 2001. (lze objednat)
 • Zlatý věk Českokrumlovska 1550-1620. Český Krumlov 2002. (lze objednat)