Ve dnech 7. a 8. června 2023 uspořádal Státní okresní archiv Český Krumlov již třetí ročník workshopu „Nuda v archivu? Určitě ne!“ věnovaný základním pomocným vědám historickým. Workshopu se zúčastnilo sedm tříd základních škol českokrumlovského okresu a zájemci z řad veřejnosti. Největší úspěch měla již tradičně stanoviště sfragistiky (odlévání pečetě) a paleografie (psaní krůtím brkem nebo násadkou). Na dalších stanovištích si návštěvníci zahráli pexeso, sestavili rodokmen, nakreslili vlastní erb, vymalovali iniciálu a rozluštili tajenku skrytou v náhrobním nápise. Stranou zájmu nezůstalo ani stanoviště metrologie, na kterém se zájemci seznámili se starými délkovými jednotkami, a stanoviště chronologie, kde návštěvníci poznávali církevní svátky v průběhu roku. Celkem se workshopu zúčastnilo cca 160 návštěvníků.

Děti přicházely do archivu tradičně s nedůvěrou. Přesto většina z nich odcházela nadšená z aktivit, které si v archivu vyzkoušela. Dospělí návštěvníci se nejprve zaměřili na doprovodnou výstavu, ale nakonec ani oni neodolali a zapojili se do workshopu. Dá se říci, že se bavili malí i velcí. Za všechny uveďme dojmy jednoho ze žáků 3. třídy, jak je zaznamenal po návratu do školy: „Ve čtvrtek jsme šli do archivu. Vyzkoušeli jsme si vyrábět pečetě. Vzali jsme si obálku a napsali dopis. Na něj nám potom paní vylila červený vosk. Do něj jsme přitiskli razítko a pomalu jsme ho točili směrem nahoru. A tak nám vznikla pečeť. Také jsme si zkoušeli psát krůtím pírkem své jméno. Cestou zpátky nás zastihl déšť a my jsme zmokli. Na obědě jsme se ale zahřáli polévkou.“

Workshop byl doplněn tematickou výstavou, díky níž si účastníci prohloubili znalosti základních pomocných věd historických. Výstava zůstává přístupná v úředních hodinách až do konce měsíce června 2023.

 

https://www.zsnadrazi.cz/cs/art/5716/