Oddělení digitalizace v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly:

  • zajišťuje evidenci a kontrolu stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení u jednotlivých odděleních a pracovišť archivu
  • zajišťuje správu informačního systému archivu,
  • organizuje digitalizaci archiválií, archivních fondů a sbírek a archivních pomůcek u odděleních a pracovišť archivu.