Protektorát

Školy v Kamenném Újezdu a ve Zborově nedaleko Českých Budějovic jsou pomyslnou spojnicí osudů dvou mužů, kteří se před osmdesáti lety staly oběťmi heydrichiády. Jména obou nejsou příliš známá, nicméně svými osudy, prací a tragickým koncem je nanejvýš důležité si je připomenout. Oba byli učitelé na obecných školách a Sokolové. Václav Tutter působil celý život v jižních Čechách rovněž jako regionální družstevní pracovník a aktivní veřejný činitel. Jan Zelenka se v dospělosti pohyboval v Podkrušnohoří a během okupace v Praze, kde se jako člen odboje stal jedním z nejbližších spolupracovníků parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha.

Václav Tutter pocházel z Bednárce u Jarošova nad Nežárkou na Jindřichohradecku, kde se narodil v roce 1880. Absolvoval učitelský ústav v Plzni a v září 1901 nastoupil na své první kantorské místo do Zborova (dnes osada městyse Ledenice). Už koncem listopadu 1902 ale přesídlil do Kamenného Újezdu, kde se vedle pedagogické činnosti věnoval dalším aktivitám a činnostem. Zasedal v obecním zastupitelstvu, byl členem obecní finanční komise, působil jako starosta Sokola, předseda okrašlovacího spolku, pokladník kampeličky a okresní důvěrník kampeliček, zasloužil se o zřízení kamenoújezdské lidové školy hospodářské. V roce 1906 stál u vzniku družstevního mlýna v Poříčí u Boršova nad Vltavou a řadu let byl hybnou silou jeho rozvoje. Mlýn se postupně proměnil ve velmi moderní a výnosný podnik, který zajišťoval rolníkům dostatek zemědělských surovin a produktů za příznivé ceny. Za první republiky se závod oficiálně jmenoval Rolnické obilní skladiště, válcový mlýn a pecnářství. Tutter pracoval také v centrální organizaci českého družstevnictví – Ústřední jednotě hospodářských družstev v Praze (člen výboru a dozorčí rady). Za okupace byl jako aktivní veřejný činitel 2. června 1942 zatčen gestapem a ještě týž den v Táboře popraven. Podrobnosti popisuje kamenoújezdská obecní kronika nebo redaktor novin Jihočech: „Měl četné styky s odbojovými skupinami, jeho postoj k okupantům byl nekompromisně odmítavý, byl spoluzakladatelem české mlékárny českobudějovické v odpověď za pokus o německý mlékárenský monopol a byl vlastenec – to nacistům stačilo k pomstě.“ Osobnost Václava Tuttera připomíná pomník nedaleko bývalého družstevního mlýna v Poříčí a jeho jméno čteme např. i na pomníku na místě táborského popraviště, kde během heydrichiády popravili nacisté celkem 156 českých vlastenců.

Jan Zelenka, známý pod rozšířeným příjmením Zelenka-Hajský, se v Kamenném Újezdu roku 1895 narodil. V letech 1900–1902 bydlel s rodiči v Chlumci (dnes osada obce Olešník) u Hluboké nad Vltavou a od března 1902 ve Zborově. Zde se Zelenkovy životní osudy přímo protnuly s osudy Václava Tuttera. Oba se tehdy pohybovali ve zborovské škole, jeden jako žák, druhý jako začínající učitel (o patnáct let starší Tutter v Zelenkově třídě ale nevyučoval). Za dalším studiem docházel Zelenka do Budějovic na reálku a poté na učitelský ústav, kde odmaturoval v roce 1914. Jako pedagog působil na pražských školách a na české menšinové obecné škole v německé obci Háj u Duchova, kde se také aktivně zapojil do činnosti Sokola na místní i župní úrovni. Po okupaci a vypuknutí druhé světové války se zapojil do činnosti protinacistické organizace Jindra a stal se hlavním pomocníkem a podporovatelem operace Anthropoid. Byl v podstatě šéfem rozsáhlé sítě, která parašutistům zprostředkovávala kontakty, schůzky s informátory, zajišťovala potraviny a peníze, zajistila ubytování a vynětí z pracovní povinnosti. Právě Zelenkův byt představoval hlavní opěrný bod výsadkářů a byl to také jihočeský rodák, kdo pro ně zjednal úkryt v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje, kam postupně osobně odvedl Kubiše, Gabčíka, Opálku, Valčíka, Švarce, Bublíka a Hrubého. Den po vyzrazení celé akce, když si pro Zelenku přišlo 17. června 1942 gestapo, zvolil raději dobrovolný odchod ze světa a otrávil se. Následující den nacisté dobyli kostel. V Praze je po Zelenkovi pojmenovaná ulice a připomíná ho několik pamětních desek, další visí v Krušnohoří, kde působil, a v Kamenném Újezdě, kde se narodil. Dne 20. června 2022 mu byla péčí městyse Ledenice odhalena pamětní deska také ve Zborově.

PhDr. Jiří Cukr

 

Odkazy na některé zdigitalizované materiály týkající se Václava Tuttera:

Matriční záznam o narození: https://digi.ceskearchivy.cz/4315/208).  

Sčítání lidu Bednárec (1900): https://digi.ceskearchivy.cz/637403/39

Zápis o zatčení v obecní kronice Kamenného Újezdu: https://digi.ceskearchivy.cz/208/83

Novinové výstřižky vložené do obecní kroniky Kamenný Újezd: https://digi.ceskearchivy.cz/302/211

 

Odkazy na některé zdigitalizované materiály týkající se Jana Zelenky-Hajského:

Matriční záznam o narození: https://digi.ceskearchivy.cz/4645/41

Sčítání lidu Chlumec (1900): https://digi.ceskearchivy.cz/630401/77

Sčítání lidu Zborov (1910): https://digi.ceskearchivy.cz/630544/110

Vzpomínka v obecní kronice Kamenného Újezdu: https://digi.ceskearchivy.cz/208/79

 

Obrazová příloha:

Václav Tutter

Portrét Václava Tuttera

 

Václav Tutter

Tutterův rodný dům v Bednárci

 

Václav Tutter

Kvalifikační popis učitele Václava Tuttera

 

Václav Tutter

Podpisy ve školním výkazu obecné školy v Kamenném Újezdě

 

Václav Tutter

Pomník na místě popraviště v Táboře se jmény všech osob popravených tam za heydrichiády (jméno Václava Tuttera označeno šipkou)

 

Václav Tutter

Tutterův pomník v Boršově nad Vltavou – Poříčí

 

Václav Tutter

Detail Tutterova pomníku v Boršově nad Vltavou – Poříčí

 

 

Jan Zelenka-Hajský

Portrét Jana Zelenky-Hajského

 

Jan Zelenka-Hajský

Zelenkův rodný dům v Kamenném Újezdě

 

Jan Zelenka-Hajský

Pamětní deska na rodném domě

 

Jan Zelenka-Hajský

Pamětní deska ve Zborově s bývalou školní budovou v pozadí

 

Jan Zelenka-Hajský

Pamětní deska ve Zborově u Ledenic

 

Jan Zelenka-Hajský

Zelenkův třídní výkaz ze zborovské školy

 

Jan Zelenka-Hajský

Záznam o maturitě Jana Zelenky na učitelském ústavu v Českých Budějovicích