Cíl zaměstnanců jihočeských archivů představovala ve čtvrtek 24. listopadu 2022 centrála Státního oblastního archivu v Třeboni. Důvodem tradičního setkání bylo konání XV. Konference zaměstnanců jihočeských archivů.  Po úvodním představení nových zaměstnanců si šest desítek kolegyň a kolegů vyslechlo příspěvek Ing. Václava Kinského a Karla Skalického, externích hostů z Národního zemědělského muzea Ohrada. Poté následoval blok příspěvků z archivní praxe. Svou odbornou práci na příkladu záchranné akce nálezu z pomníku padlých v 1. světové válce v Chyškách prezentovalo restaurátorské pracoviště. Kolegové z oddělení v Českém Krumlově a Jindřichově Hradci se podělili o tematiku evidence trojrozměrných předmětů a spisové služby. Archiváři ze Státního okresního archivu v Českém Krumlově se věnovali archivní edukaci a představili osvědčenou metodiku jejich workshopu pro školy a veřejnost. Zazněla reflexe archivní práce diskutovaná na 12. sjezdu historiků v Ústí nad Labem i výzva k uspořádání pracovního setkání nad stavebními a situačními plány z fondů SOA v Třeboni v příštím roce. Příjemné setkání nabídlo dostatek příležitostí ke sdílení zkušeností, navázání nových pracovních kontaktů a v neposlední řadě i ochutnání dobrot a lahůdek, kterými se archiváři pohostili navzájem. Děkujeme za přispění všem zúčastněným.

Markéta Hrdličková