Ve dnech 25. a 26. května 2022 proběhla v prostorách českobudějovického archivu konference „Nekomunistické strany v komunistickém Československu“, pořádaná Ústavem pro studium totalitních režimů, Jihočeským muzeem a Státním oblastním archivem v Třeboni – Státním okresním archivem České Budějovice. Setkání odborníků a příznivců moderních dějin se zde konají už od roku 2013, a tak se z nich stala dobrá tradice. Prvních osm ročníků zaměřili pořadatelé vždy na určitý časový úsek, počínaje rokem 1953 a konče přelomovým obdobím 1989–1992. Letošní konference z tohoto zajetého schématu vykročila a byla zaměřena tematicky. Poněkud nižší účast oproti předchozím létům umožnila směstnat celý konferenční program do jediného přednáškového sálu, zatímco dříve běžely vždy dva bloky současně ve dvou místnostech. Letos tedy nemusel být nikdo o nic ochuzen a mohl si vyslechnout všechny referáty. Také příští jubilejní ročník má mít tematickou náplň a jeho námětem bude problematika národních výborů.