Na sedm desítek jihočeských archivářů zavítalo ve čtvrtek 16. listopadu do třeboňského archivu. Program každoročního setkání nabídl přednášku členů vědeckého týmu z Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy v Praze věnovanou osobnosti středověkého písaře a augustiniánského kanovníka Kříže z Telče. Téma středověkých rukopisů reflektuje také nová expozice Státního oblastního archivu v Třeboni nazvaná „Rukopisy Kříže z Telče“, která byla otevřena v červnu tohoto roku. Řada účastníků setkání využila možnost shlédnout komentovanou prohlídku výstavou, kterou za půl roku vidělo více než tisíc návštěvníků. Dalším přednášejícím byla mikrobioložka Hana Sýkorová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Přítomné zaujala referátem věnovaným mikroorganismům v prostředí archivů s dopadem na zdravotní rizika a možnosti prevence. Blok příspěvků archivářů zahájil vstup kolegů z oddělení pro zpřístupňování a evidenci Národního archivního dědictví. Atraktivním způsobem představili chod fotograficko-digitalizačního pracoviště ve všech jeho činnostech. Dobrý příklad z praxe prezentovalo pracoviště Státního okresního archivu ve Strakonicích, kterému se dlouhodobě daří úspěšně oslovovat veřejnost při kulturních a vzdělávacích aktivitách. Závěrem Jiří Cukr, šéfredaktor sborníku Archivum Trebonense, představil aktuální šestnácté číslo sborníku, prozatím ve virtuální podobě těsně před vydáním. Příjemné setkání nabídlo dostatek příležitostí ke sdílení zkušeností, navázání nových pracovních kontaktů a v neposlední řadě i ochutnání dobrot a lahůdek, kterými se archiváři pohostili navzájem. Děkujeme za přispění všem zúčastněným.

Markéta Hrdličková