Dne 14. února 2020 oslavil Mons. Václav Kulhánek, emeritní kanovník katedrální kapituly u sv. Mikuláše neuvěřitelných 90 let. Jeho život, naplněný prací a láskou k Bohu i lidem, rozhodně nebyl procházkou rajským údolím. Přesto, anebo právě proto, šel životem vždy pravdivě a s upřímným srdcem na dlani. Dnes, stejně jako v minulosti, je oporou nejenom věřícím, ale všem lidem bez rozdílu víry či nevíry. Chodí za ním studenti, stejně jako akademičtí funkcionáři, prostí věřící, ale i vysoký klérus. Pro nás je zajímavé, že Václav Kulhánek mnoho let pracoval jako biskupský a diecézní archivář a při této práci s námi vždy úzce a poctivě spolupracoval. V těchto dnech přijímá od mnoha přátel řadu přání a gratulací. Také jihočeští archiváři se připojují a přidávají své přání, které se pokusím formulovat takto: "Milý Václave, přejme Ti především hodně zdraví do dalších let a především - Pán Bůh požehnej!"
Václav Rameš
ředitel SOA v Třeboni

Článek v Jindřichohradeckém deníku

 Václav Kulhánek a Václav Rameš