Ředitel SOA v Třeboni oznamuje, že proběhlo slavnostní udělení 

Medaile Cti paní PhDr. Heleně Adamcové

Slavnostní akt se uskutečnil

dne 18.12. 2018

v 10:00 hodin

v archivním areálu bývalého augustiniánského kláštera

 Slavnostní udělení Medaile cti