OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo vedoucí oddělení Státního okresního archivu Prachatice
v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni

 

Ředitel ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „vedoucí oddělení Státního okresního archivu PrachaticeID 17000854 v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni, v oboru státní služby č. 35. Archivnictví a spisová služba podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby.

Místem výkonu služby jsou Prachatice.

Služba na tomto místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou na plný úvazek do 31. 8. 2019 po dobu rodičovské dovolené.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 12. 2017, případně dle domluvy.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Popis činností vykonávaných na uvedeném služebním místě:

Zpracování komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.