OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na pracovní pozici archivář v oddělení Státní okresní archiv Jindřichův Hradec v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni

Ředitel ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice archivář, ID 17000842, v oddělení Státní okresní archiv Jindřichův Hradec v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni.

Místem výkonu práce je Jindřichův Hradec.

Pracovní poměr na tomto místě bude vykonáván na dobu určitou, nejdéle do 4. 1. 2021 po dobu rodičovské dovolené.

Předpokládaným dnem nástupu na pracovní místo je 1. 7. 2018, případně dle domluvy.

Pracovní místo je zařazeno do 12. platové třídy (výše platu se současně vyvíjí od počtu odpracovaných let).

 

Popis činností vykonávaných na uvedené pracovní pozici:

Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořadačích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.

 

Požadujeme:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijní programu v oboru archivnictví, historie, případně ve studijních programech historie nebo archivnictví v kombinaci s dalšími obory včetně oborů s učitelským zaměřením a se zaměřením veřejná správa a regionální politika
  • znalost německého a anglického jazyka výhodou
  • publikační činnost v oboru archivnictví a historie
  • orientace ve výkonu spisové služby
  • vysoké pracovní nasazení
  • ochota dále se vzdělávat, komunikativnost a schopnost práce v kolektivu
  • občanskou bezúhonnost.