V pátek 3. března bylo naposledy možné zhlédnout soubor uměleckých knižních vazeb ze Čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky, jejímž hlavním pořadatelem a organizátorem byl Státní oblastní archiv v Třeboni. Skončil tak cyklus devíti putovních výstav nazvaných Krása knižních vazeb, během nichž byly knihy od října 2015 do března 2017 postupně představeny v Českých Budějovicích, Ostravě, Karlových Varech, Banské Štiavnici, Plzni, Praze, Opavě, Jihlavě a Brně. Umělecké knižní vazby se všude setkaly s velkou pozorností a výstavy zhlédlo celkem 13 844 návštěvníků. O pořádání knihvazačské soutěže a jednotlivých výstav pravidelně referoval místní tisk, několikrát se akce stala také námětem televizních a rozhlasových zpravodajských relací.

Čtvrtá archivní knihvazačská soutěžní přehlídka byla třeboňským archivem vyhlášena již na začátku roku 2015 a od počátku měla mezi knihaři velký ohlas. Zúčastnilo se jí celkem 96 soutěžících, většinou knihařek a knihařů z tuzemských i zahraničních archivů, muzeí či knihoven. Do soutěže se ale zapojila i řada profesionálních uměleckých knihařů, a také studenti středních a vysokých škol – budoucí knihaři a restaurátoři. Nejpočetněji byli zastoupeni soutěžící z České republiky. Nad očekávání organizátorů se ale do soutěže hlásili i soutěžící ze zahraničí, zejména z Polska (14 soutěžících), Litvy (8) a ze Slovenska (5), po jednom zástupci pak bylo z Maďarska, Německa, Holandska a Ukrajiny. Odborná porota tak neměla při posuzování kvality řemeslného zpracování či nápaditosti uměleckého návrhu jednotlivých knižních vazeb snadnou práci. Oceněno bylo celkem 14 prací. Katalog s fotografiemi všech 96 knižních vazeb a s přehledem oceněných soutěžních prací je k dispozici zde.

 

Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru