Protektorát

Dne 14. října 2022 se uskutečnilo v Jindřichově Hradci další položení tzv. kamenů zmizelých. Rodina Růžičkova, která bydlí od 60. let 20. století v domě čp. 341 ve Zborovské ulici, se rozhodla připomenout manžele Beerovi, kteří se do domu nastěhovali krátce po jeho dostavění a hodlali si v něm užít podzim života.

Florentina se narodila v roce 1874 v dnešní Nové Včelnici a měla nejméně pět sourozenců. Její starší bratři přesídlili do Jindřichova Hradce a založili parní pilu Stein. Během roku 1928 byla pila odkoupena panem Bohumilem Kasalem a s různými dějinnými pauzami je v držení této rodiny až do současnosti.

Arnošt Beer se narodil v Obřanech v roce 1875 a jeho život byl spojen s textilním průmyslem. Není vyloučeno, že své první zkušenosti sbíral v některé z fabrik brněnských židovských podnikatelů.

V březnu 1904 se Florentina Steinová a Arnošt Beer vzali v Praze, Arnošt v té době pracoval v tehdejším Německém Brodě. Je možné, že právě toto město stálo za seznámením dvojice, do Brodu se totiž v roce 1892 provdala starší sestra Florentiny Emilie.

V pramenech se bohužel zatím nepodařilo vystopovat další cesty manželů, zda vůbec měli děti apod. Víme, že v roce 1928 pobývali v Lodži, dalším centru textilního průmyslu. Posledním místem, kde byl Arnošt před odchodem do výslužby zaměstnán jako ředitel, byla textilní továrna Ludvíka Beera v Nové Bystřici.

Jak už bylo zmíněno, v Jindřichově Hradci plánovali manželé strávit poklidná léta stáří, ve městě bydleli sourozenci Florentiny i teta a další příbuzenstvo. Většina sourozenců žila v Brně a stejně tak i časem ovdovělá matka Rosalie. Tato část rodiny byla deportována do Terezína už v březnu 1942, kde krátce po příjezdu Rosalie Beerová, zřejmě na následky cesty, umírá ve věku 89 let.

Židé z Jindřichova Hradce se museli dostavit na shromaždiště v Třebíči, odkud byli odvezeni do Terezína 22. května 1942. Z transportu byli vybráni a v ghettu ponecháni svému osudu starší lidé, řada z nich postupně umírala, někteří se dočkali dalšího transportu jako v případě Florentiny a Arnošta. Dne 15. října 1942 z Terezína putovali transportem do Treblinky, kde byl jejich osud velmi záhy zpečetěn. „Poklidné“ stáří skončilo pro Florentinu ve věku 68 let a pro Arnošta v nedožitých 67 letech.

 

Marta Leblová, SOkA J. Hradec