Dne 8. 9. 2020 proběhla ve Státním okresním archivu Strakonice vernisáž výstavy u příležitosti 150 let založení Jednoty Karla Havlíčka Borovského Strakonice. Tento spolek, který patří mezi nejstarší ve Strakonicích, se ve svých počátcích staral především o válečné vysloužilce. V dnešní době se snaží připomínat důležitá historická výročí a osobnosti regionu, mezi poslední aktivity patří například odhalení pamětní desky významnému malíři Jarko Dvořákovi Šumavskému. Součástí vernisáže, na kterou zavítalo okolo třiceti návštěvníků, byla i komentovaná prohlídka, jež zajistil hlavní iniciátor a autor výstavy František Sáček, bez jehož svědomité práce by akce nemohla proběhnout. V prostorách archivu jsou k vidění dobové fotografie, prapory, slavnostní stuhy a další archivní dokumenty. Podstatná část materiálu byla zapůjčena ze sbírek Muzea středního Pootaví Strakonice, knihy z tvorby Karla Havlíčka Borovského a Františka Ladislava Čelakovského poskytla strakonická Šmidingerova knihovna. Výstava je přístupná veřejnosti do 2. 10. 2020 ve všední dny od 8:00 do 14:00.