Ve Státním oblastním archivu v Třeboni proběhl dne 25.2.2020 seminář nazvaný Péče o fyzický stav archiválií. Blok prezentací připravilo oddělení ochrany a péče o NAD. V průběhu semináře si archiváři vyslechli přednášku o typologii poškození archiválií, dále přednášku přibližující problematiku mikrobiologie v archivech a na závěr přednášku na téma preventivní konzervace, tj. snaha o zpomalení degradace materiálu zajištěním vhodných podmínek uložení. Součástí semináře byly také praktické ukázky různých poškození archiválií, ochranných obalů a pomůcek, které konzervátoři využívají při kontrole stavu uložení archivního materiálu. Pro zaměstnance, kteří se v uvedeném termínu nemohli semináře zúčastnit, proběhne opakování prezentací ve čtvrtek 19.3.2020.

Oddělení ochrany a péče o Národní archivní dědictví