Dne 25. února 2020 se ve Státním okresním archivu Tábor uskutečnila přednáška Mgr. Jana Macha s názvem „Loupeživý vrah Ludvík Novák: první hrdelní rozsudek v historii samostatného československého státu“. Jan Mach v poutavé přednášce přiblížil publiku okolnosti prvního hrdelního trestu v novém Československu, který byl vykonán v Táboře. Výklad doplnil projekcí dokumentů ze soudního spisu Ludvíka Nováka, vedeného u Krajského soudu v Táboře.

Přednášku zároveň dokreslila drobná výstava originálu trestního spisu Ludvíka Nováka, dobového tisku a literatury.