V úterý 28. ledna 2020 byla v prostorách Muzea Vysočiny Pelhřimov zahájena výstava s názvem „Umění knihvazačů – krása historické a současné knižní vazby.“ Výstava je společným projektem pelhřimovského muzea, Státního oblastního archivu v Třeboni a Státního okresního archivu Jihlava. Veřejnosti jsou na ní představeny více než tři desítky knih, vzniklých v průběhu několika staletí. Ukázky renesančních a barokních knižních vazeb v první výstavní místnosti jsou na stěnách doplněné obrazovými panely, které se věnují historii knižní vazby a ukazují základní charakteristické znaky knižních vazeb od gotiky po baroko. Druhá část výstavy představuje početnější soubor uměleckých knižních vazeb od našich současných předních knihařů a knihařek, které na výstavu zapůjčil třeboňský archiv. Tato díla vznikala v rozmezí let 2004 až 2015 v rámci několika knihvazačských soutěžních přehlídek, které tehdy pořádal Státní oblastní archiv v Třeboni ve spolupráci s pobočkou České informační společnosti při Národním archivu v Praze. Výstava v pelhřimovském muzeu potrvá do 22. března 2020.

Vlastimil Kolda