Desátého června t. r. u příležitosti Mezinárodního dne archivů připravil kolektiv archivářek v přednáškovém sále Státního okresního archivu Tábor pro žáky a pedagogy Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor k proponovanému 150. výročí zahájení výuky na Vyšší hospodářské škole v Táboře, v letech 1900 až 1919 uznávané Královské české akademie hospodářské v Táboře, výstavku vybraných archiválií, literatury a tiskovin.  

Po úvodním slovu o počátcích zemědělského školství a k historii založení táborské školy byly představeny ve studovně vybrané archiválie. Výstavku tvořily první třídní výkazy školního roku 1919/1920, konferenční protokoly pedagogického sboru, plány školy a školního statku, plemenná kniha školního statku. Pohlednice školní budovy, jak ji v čase zachytili táborští fotografové, zajímavě oživily kolekci archiválií. Ukázka časopisu Tábor (roč. II., 1865/1866) podala svědectví o tvůrčích snahách táborské veřejnosti o zřízení odborné školy. Výběr tištěných odborných prací Antonína Červeného, Františka Farského, táborských profesorů vyučujících na „akademii“, a Jana Baptisty Lambla, spoluzakladatele zemědělských škol v Táboře a Libverdě, poskytuje obraz o publikační činnosti. Vystavené výroční zprávy a almanachy vydávané ve výročích školy vydaly svědectví o vysoké odborné úrovni táborské zemědělské školy. 

 

V podzimních měsících bude výstavka opětovně zpřístupněna žákům a pedagogům zemědělské školy, kteří se nemohli zúčastnit v červnovém termínu.