Vážení badatelé,

kvůli plánované opravě v archivních depotech umístěných v prostorách třeboňského zámku budou některé archivní soubory v době od 1. 10. 2019 do odvolání zcela nepřístupné. Níže psaný seznam uvádí ty nejdůležitější z nich.

Děkujeme za pochopení


Buquoyská hlavní pokladna Nové Hrady
Buquoyské ústřední ředitelství Nové Hrady
Buquoyské ústřední ředitelství Praha
Krajský výbor KSČ České Budějovice
Lesní úřad (říšský) Gmünd
Lesní úřad (říšský) Nové Hrady
Lesní úřad (říšský) Třeboň – jih
Lesní závod Třeboň
Oseva, semenářský statek Protivín, s.p.
Pracovně výchovný Tábor Planá nad Lužnicí
Rodinný archiv Buquoyů
Správa státních lesů Nové Hrady
Správa státních lesů Třeboň
Státní statek Hluboká nad Vltavou
Státní statek Chlum u Třeboně
Státní statek Chlum u Třeboně (mapy)
Státní statek Nové Hrady
Velkostatek Jemniště
Velkostatek Kuří
Velkostatek Nové Hrady (část fondu, zvláště mapy a technické výkresy)
Velkostatek Nusle-Vršovice
Velkostatek Rožmberk nad Vltavou

Goethe

Zpráva z výstavy 13. 5. – 11. 6. 2017 Dům Štěpánka Netolického

11. června 2017, v neděli, tato malá „úřednická“ výstava skončila, navštívilo jí 1 473 zájemců. Děkujeme za ocenění naší práce a za připomenutí si velmi běžných věcí, mnohdy klišé, z dob panování Marie Terezie, které si mnohdy z důvodů automatického používání neumíme zasadit do historických souvislostí.

Pouze na jeden jediný den se otevřelo sídlo Státního oblastního archivu v Třeboni pro návštěvníky v rámci oslav Mezinárodního dne archivů a nabídlo širokou kolekci archivních dokumentů k 650 letům trvání augustiniánského kláštera v Třeboni. Byla představena v kopii zakládací listinu kláštera z 12. května 1367, kterou se podařilo získat se souhlasem kolegů z Národního archivu v Praze, byla vybrána velmi reprezentativní kolekce rukopisů z bývalé třeboňské augustiniánské knihovny z 15. století, v originálech tak mohli návštěvníci shlédnout překrásné iluminace z Třeboňsko – litoměřické bible pocházející z let 1411 - 1414, ukázky opisů různých textů z pera Oldřicha Kříže z Telče (např. Husovu Orthografii českou, opis zlomku Nové rady Smila Flašky z Pardubic nebo záznam milostné písně Stratilať jsem milého či hadačské hry ), vše doplněno dalším listinným materiálem k začátkům fungování kláštera ve městě a jeho obnovení v 18. století. Nejvíce pozornosti však poutala široká nabídka plánů a technických výkresů k rozsáhlému objektu klášterních budov a fungování různých úřadů po zrušení kláštera v roce 1784 až do současnosti, přitom nás velmi potěšily vzpomínky nejen bývalých zaměstnanců těchto institucí ale také těch, kteří v klášteře prožili své dětství nebo celý život.

Navštívilo nás celkem 220 osob z toho 120 žáků a studentů ze Základní školy v Třeboni, Gymnázia a Obchodní akademie v Třeboni. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností byla po celý den přístupná také křížová chodba s rajskou zahradou v objektu kostela.

Děkujeme všem návštěvníkům za vážný zájem, za milá setkání s těmi, kteří objekt kláštera z bývalého působení velmi dobře znali. A protože nelze připomínat výročí kláštera bez významného třeboňského kostela, bude mít naše výstava také „druhý život“, od začátku července bude v menší verzi, v kopiích, přesunuta právě do křížové chodby u kostela sv. Jiljí a bude těšit návštěvníky celou hlavní sezonu.

 

Markéta Hrdličková, vedoucí oddělení správy fondů a sbírek
Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru


Stalo se tak na závěr jeho léčebného pobytu v třeboňských lázních. Volný čas si našel v sobotu 29. října 2016. Prošel si nově rekonstruované prostory třeboňského archivu a přitom ocenil, jak citlivě a účelně je bývalý augustiniánský klášter revitalizován. Při neformální debatě s ředitelem archivu zavzpomínal na své archivní časy i na dobu studií archivnictví a PVH na Karlově univerzitě. V badatelně ocenil příjemné prostředí, které zde na studujícího čeká a především skutečnost, že třeboňský archiv si vede velice zdatně v procesu digitalizace. Především jej zaujala skutečnost, že zájemci mohou studovat všechny matriky, pozemkové knihy nebo urbáře z klidu svého domova. Živě se zajímal o novinky v archivnictví a konkrétně o jeho další rozvoj na jihu Čech.

Kardinál Miloslav Vlk - životopis


foto: Jan Lebeda