V sobotu 13. června 2015 dopoledne připravilo oddělení pro zpřístupňování a evidenci NAD společně s oddělením ICT a digitalizace pro zájemce z řad veřejnosti první archivně digitalizační workshop rozdělený do tří témat. První se skládalo z prezentace DigiArchivu a následné diskuse s účastníky, která vyplnila takřka polovinu celého bloku. Na druhém stanovišti měla veřejnost možnost zhlédnout proces vlastní digitalizace od pořízení snímku k post-processingu a poslední část tvořily především prezentace činnosti oddělení a exkurze po písemnostech patrimoniální správy. Současně nechyběly ani možnosti praktického vyzkoušení psaní dle vzorníku historických písem a pořízení úřední pečetě.

V úterý 9. června 2015 měli návštěvníci třeboňského archivu u příležitosti Mezinárodního dne archivů jedinečnou možnost shlédnout pouze jednodenní výstavu originálních dokumentů k osobnosti mistra Jana Husa. Pouze krátké představení bylo voleno z ohledu na velmi staré a vzácné středověké dokumenty, jejichž uložení a ochrana dovoluje jen minimální světelné a tepelné působení. Především malým a mladým zájemcům z obou třeboňských základních škol a jedné ze Stráže nad Nežárkou a ze dvou tříd třeboňského gymnázia byly představeny např. opisy některých Husových traktátů, jeho jazykovědné práce De Ortographia Bohemica, v níž se zasloužil o zjednodušení pravopisu, když zavedením tzv. nabodeníček bylo možné odstranit psaní spřežkovým způsobem. Další rukopisy obsahovaly plná znění dvou středověkých lidových písní, z nichž Píseň veselé chudiny spadá datací do doby Husova mládí a studií. Ze sbírky Historica byla k vystavení vybrána listina z roku 1410, kdy pražský arcibiskup Zbyněk vyhlásil klatbu na Mistra Jana Husa, nebo dobové opisy zpráv o postupu koncilu v Kostnici proti Janu Husovi v roce 1415, o jeho opakovaném obviňování, odsouzení a utrpení, a také opis tzv. stížného listu českých a moravských stavů protestujících 2. září 1415 v Kostnici. Pouze namátkou byly vyjmenovány některé dokumenty, vše bylo doplněno historickými pohlednicemi, odkazy na literaturu odbornou a další výstavní projekty, které v rámci oslav výročí upálení Mistra Jana Husa již běží nebo se teprve připravují.

V archivu se v jeden jediný den vystřídalo celkem 275 zájemců, z toho 186 žáků, 48 studentů a 41 dospělých. Všem děkujme za zájem a návštěvu. Laděna Plucarová, vedoucí oddělení

Dne 5. března 2015 navštívila Státní oblastní archiv v Třeboni delegace z Čínské lidové republiky, složená ze zástupců cestovních kanceláří a agentur z Pekingu a čínské provincie Henan. Akce se uskutečnila v rámci dobré spolupráce našeho archivu s ředitelem Krajského úřadu JUDr. Milanem Kučerou, Ph.D. a hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou. Hosté se živě zajímali nejen o problematiku archivnictví a jihočeskou historii, ale především o rozvoj třeboňského rybníkářství, který jsme dokumentovali malou výstavkou map a dalších archiválií. Velice ocenili citlivou rekonstrukci klášterního areálu a příjemné prostředí, které tu, podle jejich slov, panuje. Závěrem popřáli jihočeským archivářům mnoho zdaru, spokojenosti a úspěchů.

Z důvodu stěhování centrály SOA v Třeboni (Zámek 110, Třeboň) do bývalého kláštera Augustiniánů (Husova ulice 143, Třeboň) bude předběžně od 5. 5. do 31. 8. 2014 uzavřena studovna archivu.

Současně bude v uvedené době na centrále omezen běžný provoz archivu.
V případě změny či upřesnění termínu stěhování a znovuotevření studovny Vás budeme touto cestou informovat.

Děkujeme za pochopení.

Od 2. ledna 2014  nezpracovává Státní oblastní archiv v Třeboni genealogické rešerše pro soukromé účely.