Na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, jsme ve Věstníku veřejných zakázek zveřejnili následující profily zadavatele veřejných zakázek:

Elektronické tržiště

 

Zadávací řízení na komodity dodávané Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni prostřednictvím centrálních nákupů Ministerstva vnitra České republiky byla od roku 2013 do září 2014 zveřejňována na elektronickém tržišti VortalGOV; odkaz je mimo provoz.

Smlouvy nad 50 tis. Kč bez DPH jsou od 1. 7. 2016 vedeny v Registru smluv.

2016

 • Dodatek č. 2 – Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů – 3. etapa
  Přiložený soubor: GEFOS_projekt_dok_3_etapa_d_c_2 (988 kB) 
 • Dodatek č. 1 – Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů – 3. etapa
  Přiložený soubor: GEFOS_projekt_dok_d_c_1 (822 kB) 
 • Dodatek č. 5 – Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2. etapa
  Přiložený soubor: klaster_2_etapa_d_c_5 (961 kB) 
 • Dodatek č. 4 – Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2. etapa
  Přiložený soubor: klaster_2_etapa_d_c_4 (1 MB) 
 • Zajištění úklidových prací SOkA Prachatice
  Přiložený soubor: Pt_uklid (1.50 MB) 

2015

 • Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni – 3. etapa
  Přiložený soubor: GEFOS_projekt_dok_3_etapa (2.77 MB) 
 • Oprava plotu SOkA Český Krumlov
  Přiložený soubor: CK_oprava_plotu (2.87 MB) 
 • Rekonstrukce vnitřního rozvodu vody v budově SOkA České Budějovice
  Přiložený soubor: smlouva_DIM_2015.pdf (5.26 MB)
 • Dodatek č. 3 – Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni –  2. etapa
  Přiložený soubor: klaster_2_etapa_d_c_3.pdf (817 kB) 
 • Zajištění úklidových prací SOkA České Budějovice
  Přiložený soubor: CB_uklidove_prace.pdf (2.8 MB) 

2014

 • Sborník Archivum Trebonense 2014
  Přiložený soubor: sbornik2014.pdf (2.12 MB)
 • Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2. etapa
  Přiložený soubor: smlouva_o_dilo_Hora.pdf (516 KB)
 • Dodatek č. 1 – Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2. etapa
  Přiložený soubor: klaster_2_etapa_d_c_1_1.pdf (1.11 MB) 
 • Dodatek č. 2 – Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2. etapa
  Přiložený soubor: klaster_2_etapa_d_c_2_1.pdf (0.98 MB)
 • Zpracování plánu BOZP – Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2. etapa
  Přiložený soubor: zpracovani_planu_BOZP_2_etapa_1.pdf (4.56 MB) 
 • Nákup výpočetní techniky pro jihočeské archivy
  Přiložený soubor: vt2014.pdf (3.35 MB)
 • Nákup nábytku pro jihočeské archivy
  Přiložený soubor: nakup_nabytku.pdf (673 kB)
 • Smlouva o poskytnutí stěhovacích služeb
  Přiložený soubor: stehovani.pdf (1,4 MB)

2013