Pozvánka na přednášky a výstavu

 

Státní okresní archiv Tábor Vás zve na výstavu originálů privilegií Zikmunda Lucemburského a s tím spojené přednášky.

 

Téma přednášek:

  • "Privilegia Zikmunda Lucemburského z roku 1437" prosloví Mgr. Jitka Vandrovcová, kurátorka a historička Husitského muzea Tábor
  • "Privilegium Zikmunda Lucemburského z pohledu pomocných věd historických" přednese Mgr. Kateřina Lemberková, archivářka Státního okresního archivu Tábor