Poděkování za přípravu a průběh konference DPI 2017

 

Koordinace a příprava konference

Aleš František Plávek | hlavní koordinátor konference, přednášející, moderátor

Jakub Kaiseršat | koordinátor konference, přednášející, moderátor

Martin Hankovec | koordinátor konference, přednášející, moderátor

Jiří Cukr | koordinátor konference, přednášející, moderátor

Tomáš Stankovský | garant technického zázemí konference, moderátor

 

Provozní zázemí konference

Veronika Rajsiglová | hlavní koordinátorka provozu

Alena Kabelová | prezence, občerstvení

Anna Fišerová | prezence, občerstvení

Tomáš Hunčovský | parkování

Eliška Řepová | občerstvení

Zdeňka Pilečková | občerstvení

Helena Adamcová | sekundární projekce

Eva Kahounová | úklid

Martin Němec | dopravní obsluha

Pavel Krátký | dopravní obsluha

 

Zajištění konferenčního sálu

Petr Pavelec | Národní památkový ústav, ÚPS České Budějovice

Pavel Hofman | Národní památkový ústav, SZ Třeboň

 

Grafika a dokumentace

Ondřej Chlapec | grafik

Václav Plch | fotograf

Jan Lebeda | fotograf

 

Poděkování za ÚVOD a záštitu konference Dpi 2017

 

Milan Štěch | Senát Parlamentu České republiky

Věra Zářecká | Senát Parlamentu České republiky

Miluše Rathouská | Senát Parlamentu České republiky

Ondřej Mátl | Ministerstvo vnitra České republiky

Lenka Linhartová | Ministerstvo vnitra České republiky

Peter Kartous | Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

Václav Rameš | Státní oblastní archiv v Třeboni

 

Poděkování přednášejícím na konferenci Dpi 2017

 

Filip Antoš | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Štěpánka Běhalová | Muzeum Jindřichohradecka

Werner Berthold | Niederösterreichisches Landesarchiv in Sankt Pölten

Lucie Boháčková | Archiv bezpečnostních složek

Petr Cajthaml a Lenka Vašková | Archiv Univerzity Karlovy

Jiří Cukr | Státní oblastní archiv v Třeboni

Pavel Doležal a Marek Trojak | Zemský archiv v Opavě

Martin Flosman a Vladislav Kusko | Vojenský ústřední archiv

Tomáš Foltýn | Národní knihovna České republiky

Martin Hankovec | Státní oblastní archiv v Třeboni

Pavel Holub | Moravský zemský archiv v Brně

Hana Hubáčková a Kateřina Lemberková | Státní oblastní archiv v Třeboni

Petr Hudičák | Fotoateliér Seidel Český Krumlov

Jakub Kaiseršat | Státní oblastní archiv v Třeboni

Petr Kocourek a Jan Římovský | Státní oblastní archiv v Plzni

Inna Anatolija Koňušin | FamilySearch

Miroslav Kunt | Národní archiv

Helena Malá | Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod

Gerhard Marckhgott | Oberösterreichisches Landesarchiv in Linz

Aleš František Plávek | Státní oblastní archiv v Třeboni

Nikola Rezek a Martin Bouda | Česká televize

Magdalena Sedlická a Jarka Vitámvásová | Židovské muzeum v Praze

Lucie Swierczeková a Marie Tůmová | Národní muzeum

Martin Šámal a Jan Šejbl | Národní muzeum

Jiří Toman | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Markéta Vladyková | Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Zuzana Meisnerová Wismer | Langhans archiv Praha

 

Poděkování patří také všem diváckým účastníkům v sále, kteří vážili cestu do Třeboně na konferenci DPI 2017.