Konference DPI 2017

Konference DPI 2017

Konference DPI 2017

Státní oblastní archiv v Třeboni pořádá u příležitosti výročí 10 let digitalizace v jihočeských archivech celostátní mezioborovou konferenci se zahraniční účastí pod názvem Digitalizace v paměťových institucích 2017. Konference je zaměřená na historii, průběh a výhledy digitalizace jako fenoménu, prolínajícího se archivy, muzei, knihovnami a ostatními institucemi spravujícími národní kulturní bohatství nevyčíslitelné hodnoty. Je nám proto potěšením, že záštitu nad touto akcí převzal předseda Senátu Parlamentu České republiky, pan Milan Štěch, a samozřejmě také všichni přednášející, kteří se rozhodli prezentovat své zkušenosti ze svých pracovišť. Věříme, že význam a dopad konference bude mít kladnou odezvu nejen u všech zúčastněných, ale také u široké veřejnosti, která se s většinou konferenčních příspěvků, stejně tak jako s mnohými dalšími, bude moci seznámit na stránkách 14. čísla sborníku Archivum Trebonense, vydaného právě pro tuto příležitost.

Program konference naleznete na tomto odkazu.

Zájemci o účast na konferenci se mohou registrovat prostřednictvím formuláře zde.