Dne 14. února 2020 oslavil Mons. Václav Kulhánek, emeritní kanovník katedrální kapituly u sv. Mikuláše neuvěřitelných 90 let. Jeho život, naplněný prací a láskou k Bohu i lidem, rozhodně nebyl procházkou rajským údolím. Přesto, anebo právě proto, šel životem vždy pravdivě a s upřímným srdcem na dlani. Dnes, stejně jako v minulosti, je oporou nejenom věřícím, ale všem lidem bez rozdílu víry či nevíry. Chodí za ním studenti, stejně jako akademičtí funkcionáři, prostí věřící, ale i vysoký klérus. Pro nás je zajímavé, že Václav Kulhánek mnoho let pracoval jako biskupský a diecézní archivář a při této práci s námi vždy úzce a poctivě spolupracoval. V těchto dnech přijímá od mnoha přátel řadu přání a gratulací. Také jihočeští archiváři se připojují a přidávají své přání, které se pokusím formulovat takto: "Milý Václave, přejme Ti především hodně zdraví do dalších let a především - Pán Bůh požehnej!"
Václav Rameš
ředitel SOA v Třeboni

Článek v Jindřichohradeckém deníku

 Václav Kulhánek a Václav Rameš

Pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Milana Štěcha se v pondělí 27. ledna 2020 uskutečnila ve Frýdlantském salónku Valdštejnského paláce v Praze mezinárodní konference s názvem Český původ brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka, na jejíž realizaci a organizaci se podílely Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie a Velvyslanectví České republiky v Brazílii. Čeští a brazilští badatelé měli poprvé v historii možnost setkat se a diskutovat nad společným tématem, které rezonuje v obou zemích od roku 1956, kdy byl Juscelino Kubitschek de Oliveira zvolen brazilským prezidentem. Ve více jak deseti příspěvcích byla věnována pozornost aktivitám a původu Kubitschekova českého předka, jenž měl ve třicátých letech 19. století opustit Třeboňsko a vydat se za oceán do brazilské provincie Minas Gerais. Zatímco brazilští badatelé referovali o životě přistěhovalce ve městečkách Serro a Diamantina, kde založil rodinu a provozoval úspěšnou truhlářskou dílnu, čeští badatelé hodnotili možnosti pátrání po jeho původu v písemných pramenech či pomocí analýzy DNA. Za SOA v Třeboni na konferenci vystoupil pracovník SOkA České Budějovice Tomáš Hunčovský, který shrnul dosavadní vývoj pátrání po místě narození na třeboňském panství.

Ve středu 29. ledna 2020 následně zavítala brazilská delegace do třeboňského archivu, kde měla možnost seznámit se formou drobné výstavy s originálními prameny a dějinami rodin Kubíčků na Třeboňsku v 18. a první polovině 19. století. V doprovodu ředitele Krajanského muzea vystěhovalectví do Brazílie Petra Polakoviče a brazilských historiček Keily Carvalho a Marie do Rosario Reis Simoes přicestoval na jih Čech i Pedro Diniz Kubitschek, který je v současnosti jediným přímým potomkem českého vystěhovalce po mužské linii. Skupina se živě zajímala nejen o dochované písemnosti, ale i o digitalizaci a fungování samotného archivu.

Tomáš Hunčovský

Reportáž z návštěvy archivu v JTV

Mezinárodní konference "Český původ brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka"

Třeboňský archiv navštívila dne 2. prosince 2019 milá návštěva ze Slovenska. Při své cestě do Prahy se zastavila v našem archivu paní PhDr. Mária Mrižová a s ní její dvě kolegyně Ing. Daniela Dvořáková a Mgr. Jaroslava Kvačalová. Za odbor archivní správy se setkání zúčastnila zástupkyně ředitele paní PhDr. Lenka Linhartová. Prošli jsme společně náš archiv i odborné dílny. Došlo i na rozhovory na téma budoucnosti archivnictví v obou našich zemích a také jsme rokovali o prohloubení vzájemné spolupráce jihočeských a slovenských archivů. Po té se tato milá návštěva odebrala do hlavního města Prahy.


Václav Rameš
ředitel

Dne 26. června 2018 navštívila Státní oblastní archiv v Třeboni delegace archivářů z Čínské lidové republiky, složená ze zástupců vedení archivů z čínské provincie Jiangsu. Kolegové se v našem archivu zastavili v rámci pracovní cesty po zemích střední Evropy. Vedle České republiky navštíví další instituce na Slovensku, Maďarsku a v Rakousku. Pracovní setkání se neslo v duchu vzájemného předávání zkušeností v oboru archivnictví. Hosté se živě zajímali o prostředí a činnost archivu. Jejich otázky směřovaly také k problematice uchovávání a ochrany archiválií. Ocenili prohlídku restaurátorských ateliérů, kde se mohli seznámit s prací konzervátorek a knihařek. Se zájmem si vyslechli odborný komentář k vystaveným dokumentům, kterým se kolegyně aktuálně věnují. Velký dojem na ně udělala prohlídka historických depozitářů na zámku. Obdivovali autenticitu prostředí i prezentované originály archiválií.  Zejména stáří a historická hodnota archiválií se setkala s nelíčeným zájmem neboť v domácím prostředí pečují převážně o moderní archivní dokumenty. Vhled do archivnictví  tak vzdálené země jako je Čína, navíc kolébky papíru vůbec, bylo pro třeboňské archiváře příjemným a netradičním zážitkem.

Foto: Štěpán Kárásek

Dne 1. června navštívila třeboňský archiv skupina 46 členů vratislavské pobočky sdružení polských archivářů na svých cestách po České republice. Milé návštěvě byl představen náš archiv při krátké exkurzi do zámeckých depozitářů, s velkým zájmem se setkala také malá výstava polonik, jimiž naše fondy a sbírky disponují, stejně jako nahlédnutí do restaurátorských dílen. Přehledně byla také prezentována digitalizace a zpřístupnění digitalizovaného materiálu v našem DigiArchivu.  Celá návštěva se nesla v kolegiálním a příjemném duchu, zkrátka, to když se navštíví  odborníci se stejným zájmem, problémy a obdivem k práci druhého.

Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru

Foto: Štěpán Kárásek

V pátek 2. prosince 2016 navštívil SOA v Třeboni předseda Senátu PČR a senátor za obvod Pelhřimov-J. Hradec pan Milan Štěch. Při rozhovoru s ředitelem archivu projevil veliký zájem o jihočeské archivnictví a zasvěceně diskutoval i o otázkách regionálních dějin. Závěrem své návštěvy zavítal i do konferenčního sálu a pozdravil archiváře, kteří zde rokovali na X. celokrajské konferenci pracovníků jihočeských archivů.