• Rodinné archivy a osobní pozůstalosti
 • Ústřední orgány majitelů velkostatků
 • Velkostatky
 • Státní lesy, statky a rybníky
  • Správy státních lesů, statků a rybníků
  • Lesní závody
  • Podniky lesního průmyslu
  • Státní statky, semenářské a šlechtitelské podniky
  • Státní rybníky
 • Německá okupační správa
 • Zemědělské výzkumné ústavy a plemenářské podniky
 • Podniky zemědělsko-lesnického resortu
 • Politické a odborové organizace
  • ROH
 • Organizace lesního hospodářství
 • Dobročinné ústavy a nadace
 • Zemědělsko-lesnické školství
 • Sbírky a ostatní umělé soubory
 • Registratury archivu