U příležitosti Světového dne knihy a autorských práv proběhla dne 23. 4. 2014 v prostorách Městské knihovny Jindřichův Hradec zcela výjimečná akce. Byly zde vystaveny unikátní staré tisky z fondu Státního oblastního archivu v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec.

U příležitosti akce Světového dne knihy a autorských práv, dne 23. 4. 2014 zve Městská knihovna Jindřichův Hradec na jednodenní prezentaci (od 9:30 do 16:30) unikátních starých tisků z fondu Státního oblastního archivu Třeboň. Návštěvníci si budou moci vzácné knihy prohlédnout netradičně úplně zblízka, nikoli jen za sklem vitríny. Pracovníci archivního oddělení Jindřichův Hradec budou po celý den k dispozici a zodpovídat případné dotazy.

V rámci Mezinárodního dne archivů připravilo jindřichohradecké archivní oddělení SOA Třeboň přednášku v rámci mezinárodního projektu Science Café – věda jako dobrodružství. Tématem bylo seznámení veřejnosti s možnostmi hledání genealogických údajů a dokladů. 

Více než 100 zájemců navštívilo letošní Den otevřených dveří, konaný u příležitosti Mezinárodního dne archivů v jindřichohradeckém oddělení SOA Třeboň. Tematicky byla tato akce zaměřena na „Cestu k vlastním kořenům“. Pro návštěvníky byl připraven poměrně bohatý program - na vystavených panelech jsme sestavili návod, jak postupovat při získávání údajů a sestavování rodokmenu, ve vitrínkách byly k vidění originály archiválií vztahujících se k tématu a poté měli příchozí možnost zhlédnout krátkou prezentaci o tom, co vlastně sestavování rodokmenu obnáší a které doklady a archiválie je možné využít. Největší zájem však byl o praktickou ukázku práce s digitálním archivem. Každý návštěvník na závěr obdržel malou knížečku se stručným návodem k sestavení rodokmenu, přehledem písma, uložením matrik a dalších písemností využitelných při genealogickém studiu. Závěrečnou tečkou byl kvíz ze znalostí příbuzenských vztahů. Návštěvníci byli velmi spokojeni a loučili se slovy, že se již těší na příští rok. My se těšíme také.