Dne 28. dubna 2017 navštívili jindřichohradecké oddělení žáci 9. třídy Základní školy v Lomnici nad Lužnicí. Pracovnice archivu jim připravily ukázky cenných a zajímavých archiválií. Žáci obdivovali staré pergamenové listiny z 15. a 16. století, barevné šlechtické památníky i originál rukopisu Johanna Wolfganga Goetha a noty Wolfganga Amadea Mozarta. Vyprávělo se o držitelských rodech města a panství Jindřichův Hradec a dějiny venkova zastupovala mohutná pozemková kniha. Protože deváté třídy mají v osnovách dějepisu téma druhé světové války, diskutovalo se nad novinami z doby Heydrichiády, nad mapou pomnichovské republiky s vyznačením Sudet a nad potravinovými lístky. Většinu žáků toto období velmi zajímalo a sdělovali své poznatky a názory.