V otevřeném výběrovém řízení na veřejnou podlimitní zakázku

Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 3. etapa

byla zakázka zadána společnosti

HORA s.r.o.
Tábor, Tržní 274, PSČ 390 01
IČ: 260 15 889

Vybraný uchazeč podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH, kdy nejnižší nabídková cena byla jediným hodnotícím kritériem veřejné zakázky.

Informace na:
www.vestnikverejnychzakazek.cz