Státní okresní archiv Strakonice ve spolupráci s panem Františkem Sáčkem pořádá výstavu k příležitosti výročí 170 let od narození spisovatele Karla Klostermanna. Vystaveny budou materiály z pestré sbírky pana Františka Sáčka, který se touto osobnostní dlouhodobě zabývá.

Karel Klostermann