Ve čtvrtek 11. října 2018 se v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech konala za spolupráce se Státním okresním archivem Písek přednáška PhDr. Josefa Nožičky na téma Zjitřené chvíle národního osvobození. Byly připomenuty události roku 1918 a především dění ve městě Vodňanech v říjnových dnech.

Účastníci si mohli po přednášce prohlédnout výstavku reprodukcí dokumentů Státního okresního archivu Písek, vztahujících se k Vodňansku během I. světové války – mj. materiály k hladovým bouřím a zejména k událostem 14. října 1918, kdy byla ve Vodňanech po vzoru Písku vyhlášena samostatná československá republika. Úřední dokumenty pak doprovodily výňatky ze vzpomínek tehdejších aktérů.

2018 SOKAPI Zjitrene chvile