Ve dnech 30. a 31. května 2018 proběhla v prostorách Státního okresního archivu České Budějovice mezinárodní konference „Československo v letech 1978-1985“. Jednalo se v pořadí již o šestou akci svého druhu, postupně mapující osudy našeho státu během druhé poloviny 20. století. Pořadateli konference jsou Ústav pro studium totalitních režimů v Praze a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, náš archiv má čestnou úlohu hostitele.

Tentokrát zazněly více než čtyři desítky referátů, tematicky zaměřených na politiku, bezpečnost, soudnictví, vědu, ekonomiku, kulturu, církev a regiony kolem přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Předmětem seriózního badatelského výzkumu se stává období, které již většina účastníků osobně pamatuje, i když výraznou měrou přibývá i mladších badatelů, nemajících osobní zkušenost se životem pod vládou jedné strany. S narůstajícím časovým odstupem se přitom i éra pozdního socialismu ukazuje jako přitažlivé téma, které lze studovat a prezentovat vědeckými metodami, bez zřetelných emocí nebo naopak nostalgie.

Tradičním zpestřením slavnostního zahájení se stal příjezd osobního automobilu Lada, pocházejícího ze sledovaných let. Stejně jako u předchozích ročníků konference, také letos vznikla s tímto vozidlem na dvoře archivu společná fotografie.

Daniel Kovář, Státní okresní archiv České Budějovice