Ústav archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

Prácheňské muzeum v Písku,

Komise muzejních historiků Asociace muzeí a galerií ČR,

Státní oblastní archiv v Třeboni

srdečně zvou na konferenci

 

Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí

 

Konference se koná v budově Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Branišovská 31a), v místnosti P2 (přístup z 1. patra), workshopy v místnosti S6 (1. patro).

 

Program v PDF naleznete zde