Od 17. května 2010 nebude badatelsky zpřístupněn žádný z archivních fondů uložených v depotu kostela svaté Rodiny v Českých Budějovicích. V souvislosti s přípravou stěhování a jeho následnou realizací platí toto opatření až do jeho odvolání.