Ke dni 27. září 2010 byla dokončena digitalizace a kompletní webové zpřístupnění celého fondu Sbírka matrik Jihočeského kraje. V souvislosti s tím bude od 1. října 2010 SOA v Třeboni v omezené míře přijímat žádosti o zpracování genealogických rešerší pro soukromé účely.

Od 17. května 2010 nebude badatelsky zpřístupněn žádný z archivních fondů uložených v depotu kostela svaté Rodiny v Českých Budějovicích. V souvislosti s přípravou stěhování a jeho následnou realizací platí toto opatření až do jeho odvolání.