Ministr vnitra Jan Kubice dnes 3. října 2011 slavnostně předal archiválie bavorskému státnímu ministrovi pro vědu, výzkum a umění Wolfgangu Heubischovi. Při této příležitosti také podepsali ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni Václav Rameš a generální ředitelka Bavorských státních archivů Margit Ksoll-Marcon příslušný smluvní dokument o předání.

V těchto dnech vychází v tištěné podobě sborník AT 2011

Od 3. ledna 2010 vstupují v platnost změny týkající se provozu studovny v SOA v Třeboni:

Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv České Budějovice a pobočka České informační společnosti při Národním archivu v Praze vyhlašují pro rok 2011

Třetí archivní knihvazačskou soutěžní přehlídku
tradičně pořádanou pod osobní záštitou ředitele odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky PhDr. Mgr. Vácslava Babičky

Ke dni 27. září 2010 byla dokončena digitalizace a kompletní webové zpřístupnění celého fondu Sbírka matrik Jihočeského kraje. V souvislosti s tím bude od 1. října 2010 SOA v Třeboni v omezené míře přijímat žádosti o zpracování genealogických rešerší pro soukromé účely.

Od 17. května 2010 nebude badatelsky zpřístupněn žádný z archivních fondů uložených v depotu kostela svaté Rodiny v Českých Budějovicích. V souvislosti s přípravou stěhování a jeho následnou realizací platí toto opatření až do jeho odvolání.