Od 2. ledna 2014  nezpracovává Státní oblastní archiv v Třeboni genealogické rešerše pro soukromé účely.

Dovolujeme si oznámit svým badatelům, že s platností od 1. dubna 2013 nebudou badatelsky ani jinak zpřístupňovány fondy severočeských schwarzenberských velkostatků a souvisejících souborů. Toto opatření bylo zavedeno s ohledem na nutné provedení generální inventury a platí do 31. prosince 2013.

Seznam fondů uvnitř článku.

S ohledem na postupující digitalizaci map a technických výkresů nebudou z našich fondů badatelům zapůjčovány ty originální exempláře, které jsou zpřístupněny dálkovým způsobem v DigiArchivu. Toto opatření platí od 1. prosince 2012 z důvodu zachování fyzické ochrany zmíněného materiálu.

Děkujeme za pochopení.

Dovolujeme si upozornit badatele, že počínaje dnem 1. října 2012 až do odvolání nebudou zpřístupněny mapy a technické výkresy z archivních fondů Schwarzenberský lesní úřad Domoušice, Velkostatek Mory a Velkostatek Třeboň. Důvodem je digitalizace tohoto archivního materiálu.
Děkujeme za pochopení.

Byla zveřejněna výroční zpráva za rok 2011

Státní oblastní archiv v Třeboni si dovoluje upozornit všechny své badatele, že od pondělí 6. února 2012 nebudou ve studovnách jihočeských státních okresních archivů předkládány sčítací operáty z důvodu jejich postupné digitalizace. Toto opatření platí pro dobu nezbytně nutnou, a to do odvolání. Děkujeme za pochopení.