Podpis dodatku

Dne 25. října 2016 podepsali PhDr. Václav Rameš a JUDr. Milan Štěpánek, zástupci Státního oblastního archivu v Třeboni a Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, při slavnostní příležitosti dodatek k již dříve uzavřené kolektivní smlouvě. Přítomní hosté z řad odborové organizace na celorepublikové, krajské a základní úrovni současně neodmítli pozvání na exkurzi archivem.