Konference DPI 2017

Konference DPI 2017

Konference DPI 2017

U příležitosti výročí 10 let digitalizace v jihočeských archivech uspořádal ve dnech 18. až 20. září 2017 Státní oblastní archiv v Třeboni celostátní mezioborovou konferenci pod názvem Digitalizace v paměťových institucích 2017. Konference byla zaměřena především na praxi, na výměnu zkušeností kolegů, kteří se digitalizací aktivně zabývají. Zároveň si kladla za cíl vyzdvihnout význam praktické digitalizace (nejen) českého kulturního dědictví, poukázat na její nezastupitelnou roli ve zpřístupňování historických materiálů veřejnosti a zdůraznit kritéria ochrany, dostupnosti a technické udržitelnosti. Konferenci osobně zaštítil předseda Senátu Parlamentu České republiky, pan Milan Štěch, zaznělo na ní 27 příspěvků prezentovaných 36 přednášejícími z 22 paměťových institucí. Většinu příspěvků, které tu zazněly, si lze přečíst v právě vydaném 14. čísle sborníku Archivum Trebonense. Děkujeme všem, kteří se na přípravě i průběhu aktivně podíleli!

Program konference naleznete na tomto odkazu.

Příspěvky prezentované na konferenci naleznete na tomto odkazu.

Poděkování za účast a průběh konference naleznete na tomto odkazu.