Ve čtvrtek 13. října 2016 proběhlo v třeboňském archivu setkání našich bývalých kolegů a kolegyň.

Na pozvání ředitele archivu PhDr. Václava Rameše si přišli prohlédnout nové působiště naši dřívější spolupracovníci. Pro účastníky setkání bylo připraveno malé pohoštění a prohlídka zrenovovaných archivních depotů. Dále byla možnost zhlédnout fotografie, které zachycovaly činnost v archivu - dříve i nyní.

Nejvíce ceněná byla přátelská beseda mezi našimi milými hosty, kdy se roky daly v závratný let zpět a zasloužilí archiváři, archivářky a pracovníci archivu vzpomínali na staré dobré časy - na roky tenkrát, kdy mládím voněl čas… Ctění kolegové pracovali pro archiv dlouhá léta s láskou ke svému povolání a tak do své práce přinesli nejen erudici, poznatky, zkušenosti a nadšení, ale také kulturu vztahů a přátelství na které se vždy dobře vzpomíná. Podle kladných ohlasů, od samotných účastníků setkání, se všem  „na klášteře“ líbilo.

Bylo nám ctí, že archiv navštívili: Bartošek Vladimír, Bednářová Anna, Fialová Anna, Holecová Ilona, Holzapfelová Libuše, Hřebecký Jaromír, Kociánová Zdenka, Kubíková Anna, Mašek Vojtěch, Nováková Stanislava, Novotná Marie, Pešlová Daniela, Přibilová Mária, Psíková Jiřina, Répásová Marie, Rigová Eva, Řimnáčová Alena, Smolková Anna, Šádková Květoslava, Šafářová Marie, Šimánková Marta, Železná Hana a Klasová Hana. Omluvu zaslali a kolegy nechali pozdravovat: Fraňková Alena, Poláčková Anna, Řeřichová Sylvína, Šimková Jarmila, Pražáková Růženka, Pražák Oldřich, Kaiseršatová Milena.

 

Ve spolupráci s FKSP k realizaci akce přispěli: Václav Rameš, Laděna Plucarová, Zdenka Šotová, Ludmila Swiderová, Klaudie Caklová, Jan Lebeda, Alena Kajanová, Marie Kalátová.